Tomteoversikt og prisliste

Tomtene er festetomter. Årlig festeavgift til Statskog SF kommer i tillegg til prislisten nedenfor.

Tomt Pris Status
1   Solgt
2 425 000,- Ledig
3   Solgt
4 425 000,- Ledig
5 425 000,- Ledig
6 425 000,- Ledig
7 325 000,- Ledig
8 325 000,- Ledig
9 425 000,- Ledig
10 425 000,- Ledig
11 425 000,- Ledig
12 400 000,- Ledig
13 400 000,- Ledig
14 400 000,- Ledig
15 375 000,- Ledig
16 400 000,- Ledig
17 350 000,- Ledig
18 400 000,- Ledig
19 350 000,- Ledig
20   Solgt
21   Solgt
22 325 000,- Ledig
Tomt Pris Status
23   Solgt
24   Solgt
25 400 000,- Ledig
26 425 000,- Ledig
27 425 000,- Ledig
28   Solgt
29   Solgt
30 425 000,- Ledig
31   Solgt
32   Solgt
33   Solgt
34   Solgt
35   Solgt
36   Solgt
37   Solgt
38 425 000,- Ledig
39 425 000,- Ledig
40   Solgt
41   Solgt
42   Solgt
43   Solgt
44   Solgt
45   Solgt

Listen er oppdatert 14.02.2022