Raudberglia Hytteområde

OM TOMTENE

Raudberglia består av høystandard hyttetomter med full infrastruktur:  Helårsvei fram til alle tomtene og innlagt strøm, vann og avløp. Det er meget gode mobilforhold i området.

Tomtene ligger 500-550 moh. sørvendt med god utsikt i retning Ismenningen, Grøningen og store fjell i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Åre kommun i Sverige.

Det er totalt 45 tomter i Raudberglia hytteområde – p.t. er 21 tomter solgt. Priser fra 325 000,- per tomt + omkostninger.

Tomtene er festetomter, og festeavgift betales til Statskog SF årlig. (Festeavgiften er per 01.12.2023 kr 5 554,- per år.)

BELIGGENHET

Raudberglia ligger i Ismenningen statsalmenning i Snåsa kommune, ved innfallsporten til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og et av Europas største uberørte villmarksområder. Midt i Snåsafjella, men ikke langt fra bygda.

ADKOMST:

Avstand fra Steinkjer 76 km, fra Snåsa sentrum 36 km. Fra Steinkjer følger du RV 763 mot Snåsa til Brede (48km). Ta til høyre mot Imsdalen ved Brede Servicestasjon. Følg hovedvei til vegavgiftkasse i enden av Imsdalen (15km). Fortsett hovedvei videre frem til avkjørsel til feltet (12 km), skiltet Raudberglia hyttefelt.

BYGGEKLAUSUL:

Tomtene i Raudberglia selges uten byggeklausul. Dvs. at du kan velge den leverandøren av hytte som du selv ønsker. Vi anbefaler likevel å bruke en av våre lokale samarbeidspartnere:

.

Øverbygg AS – tømmerhytter – Kontaktperson: Bjørn Nyborg, epost: [email protected], mobil: 41 43 78 77 – web-adresse: www.overbygg.no

.

Snåsahytta AS – bindingsverkshytter – Kontaktperson: Bård Vaag Landsem, e-post: [email protected], mobil: 95 80 50 75, web-adresse:  www.snasahytta.no

.

Grunnarbeidene på tomtene skal utføres av Snåsa Entreprenør AS. De har bygd ut infrastrukturen i området, kjenner godt til grunnforholdene og har lett tilgang på masser og maskiner.

FOR MER INFORMASJON ELLER VISNING:

Ønsker du mer informasjon om tomtene eller en tomtevisning kan du ta kontakt med:

Bård Vaag Landsem, e-post: [email protected], mobil: 95 80 50 75

Arne Petter Mediaas, e-post: [email protected], mobil: 90 96 46 52