Raudberglia Hytteområde

Høystandard hyttetomter opparbeidet med vei, vann, strøm og avløp.

I Raudberglia hyttefelt er det totalt 45 hyttetomter. Feltet består av 2 byggetrinn hvor byggetrinn 1 selges av Raudberglia AS og byggetrinn 2 selges av Øverbygg Norge AS.

BYGGETRINN 1 (tomt 23-45):

Tomtene ligger i hyttefeltets øvre del. Tomtene er byggeklare med ferdigstilt infrastruktur (vei, vann, avløp og strøm). Per i dag er 15 av totalt 23 tomte er solgt i byggetrinn 1.

SELGER: RAUDBERGLIA AS
VISNING: Ta kontakt for å avtale visning.
KONTAKTPERSON: Arne Petter Mediaas
Tlf. 74 15 22 65 / mob. 90 96 46 52
Epost: [email protected]

BYGGETRINN 2 (tomt 1-22):

Tomtene ligger i hyttefeltets nedre del, bare 50-150 meter fra fiskevannet Litj-Ismenningen. Utbygging av infrastruktur starter sommeren 2017 og de første tomtene vil være byggeklare til høsten. Salg av disse tomtene starter allerede i vinter. Per i dag er 3 av totalt 22 er solgt i byggetrinn 2.

SELGER: ØVERBYGG NORGE AS
VISNING: Ta kontakt for å avtale visning.
KONTAKTPERSON: Bjørn Nyborg
Mobil: 41 43 78 77
Epost: [email protected]

www.overbygg.no

OMRÅDEBESKRIVELSE:

Området ligger i Ismenningen statsalmenning i Snåsa kommune, ved innfallsporten til Blåfjella og Skjækerfjella nasjonalpark og et av Europas største uberørte villmarksområder. Feltet ligger i et åpent parti vest for den sørvendte lia under Raudberget, rett nord for Ismenningen Fjellstuggu. Her har det vært seterdrift helt tilbake til på 1600-tallet, og i nærheten finnes fortsatt levende seteranlegg. Det er storslått utsikt innover mot Gjevsjøfjellene, Grønningen, Heggsjøfjellene og sørover mot Skjækerfjellene. Området byr på store areal med jakt-terreng for rype og skogsfugl og hyttefeltet ligger innenfor godkjent dressurområde for fuglehunder. For fiske og friluftsinteresserte er det kort avstand til Ismenningen og Grønningen. Båtutleie administreres av Snåsa fjellstyre. De som ønsker å oppleve fjellområdene på sommerstid kan benytte seg av Gjevsjøstien, som går både langs vann, myr og fjell med fine utsiktspunkt. For den som ønsker å høste av naturens kjøkken finnes det mye sopp og bær i området.

TOMTEBESKRIVELSE:

Festetomter utformet som punktfeste. Arealfeste kan også inngås, med tomtestørrelser på 1,1 – 1,4 daa. Beliggenhet 500 – 530 meter over havet. Helningen på tomtene er svakt skrånende med utsikt mot sør og østre deler av Snåsafjellene.

ADKOMST:

Avstand fra Steinkjer 75 km, fra Snåsa sentrum 35km, fra Trondheim 195km. Fra Steinkjer følger du RV 763 mot Snåsa til Brede (48km). Ta til høyre mot Imsdalen ved Brede Servicestasjon. Følg hovedvei til vegavgiftkasse i enden av Imsdalen (15km). Fortsett hovedvei videre frem til avkjørsel til feltet (12 km), skiltet Raudberglia hyttefelt.

BYGGEKLAUSUL:

Tomtene i Raudberglia skal bebygges med tømmerhytter fra Øverbygg Norge AS. Informasjon om Øverbygg og hyttene finner du på www.overbygg.no, eller ta kontakt med Bjørn Nyborg på [email protected] eller mobil: 41 43 78 77.

Grunnarbeidene på tomtene skal utføres av Snåsa Entreprenør AS. De har bygd ut infrastrukturen i området, kjenner godt til grunnforholdene og har lett tilgang på masser og maskiner.