Storslåtten Hytteområde

OM TOMTENE

Storslåtten består av 10 hyttetomter med enkel tradisjonell standard: Felles parkering ved hyttefeltet og stier inn til tomtene. Vann i 3 vannposter som står rundt omkring på feltet. Det er meget gode mobilforhold i området.

Tomtene ligger ca. 550 m.o.h. sørvendt med god utsikt i retning Ismenningen, Grøningen og store fjell i Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark. Tomtene er lagt fint inn i terrenget og med god avstand fra hverandre.

Per i dag er det 3 ledige tomter i Storslåtten. Pris: 120 000,- per tomt + omkostninger.

Tomtene er festetomter, og festeavgift betales til Statskog SF årlig. (Festeavgiften er per 01.12.2023 kr 5 554,- per år.) Festetomter utformet som punktfeste.

BELIGGENHET

Storslåtten ligger i Ismenningen statsalmenning i Snåsa kommune, ved innfallsporten til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og et av Europas største uberørte villmarksområder. Feltet ligger høyt og fritt i et åpent område øst for veien til Snøskavltjønna. Her får du virkelig følelsen av å være langt til fjells, og utgangspunktet for å oppleve naturen er det aller beste. God utsikt mot sør og øst. Store areal med jakt-terreng for rype og skogsfugl, hyttefeltet ligger innenfor godkjent dressurområde for fuglehunder.

ADKOMST:

Avstand fra Steinkjer 76 km, fra Snåsa sentrum 36 km. Fra Steinkjer følger du RV 763 mot Snåsa til Brede (48km). Ta til høyre mot Imsdalen ved Brede Servicestasjon. Følg hovedvei til vegavgiftkasse i enden av Imsdalen (15km). Fortsett hovedvei videre frem til avkjørsel til feltet (11 km).

BYGGEKLAUSUL:

Tomtene i Storslåtten selges uten byggeklausul. Dvs. at du kan velge den leverandøren av hytte som du selv ønsker. Vi anbefaler likevel å bruke en av våre lokale samarbeidspartnere:

Øverbygg AS – tømmerhytter – Kontaktperson: Bjørn Nyborg, epost: [email protected], mobil: 41 43 78 77 – web-adresse: www.overbygg.no

Snåsahytta AS – bindingsverkshytter – Kontaktperson: Bård Vaag Landsem, e-post: [email protected], mobil: 95 80 50 75, web-adresse:  www.snasahytta.no

Grunnarbeidene på tomtene skal utføres av Snåsa Entreprenør AS. De har bygd ut infrastrukturen i området, kjenner godt til grunnforholdene og har lett tilgang på masser og maskiner.

FOR MER INFORMASJON ELLER VISNING:

Ønsker du mer informasjon om tomtene eller en tomtevisning kan du ta kontakt med:

Bård Vaag Landsem, e-post: [email protected], mobil: 95 80 50 75

Arne Petter Mediaas, e-post: [email protected], mobil: 90 96 46 52